kontakti-Akaza-Mukturov

Аказа ООД

Телефон: 032/961152 ; 032/962329
Адрес: Пловдив, ул. “Полк. Сава Муткуров” №34
 
Телефон: 032/626873 ; 032/642157
Адрес: Пловдив, ул. “Перущица” №23
 
E-mail: akaza@mail.bg
www: www.akaza.bg
 
 
fiksator
 
 

Фиксатор ООД

Телефон: 032/967901 ; 0898657778
Адрес: Пловдив, ул. “Пазарджишко шосе” 258
E-mail: fiksator@podem-bg.com